งานทั้งหมด Building Officer ( At Sammakorn place ratchapruek )
Building Officer ( At Sammakorn place ratchapruek )
บริหารอสังหาริมทรัพย์, บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
อื่นๆ
|
1 อัตรา
พนักงานปฏิบัติการ
|
งานประจำ
วันที่โพสต์ : 6 มี.ค. 2567
|
รายได้ต่อเดือน
TH, จ.นนทบุรี, อ.ปากเกร็ด, ต.บางพลับ
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ

Responsibilities

 • ตรวจสอบและรายงานการทำงานของ รปภ., แม่บ้าน ,คนสวน , คนขับรถกอล์ฟ ,กำจัดแมลง,ระบบสุขอนามัย,จัดการขยะ
 • ตรวจสอบและวางแผนงานความปลอดภัยสะอาด สวยงามของโครงการภายในพื้นที่ และอาคาร
 • ตรวจสอบการจัดกิจกรรม Event ในศูนย์ฯ ทีเกิดขึ้น รับมอบ – ส่งพื้นที่ จัดเตรียมพื้นที่ตามใบแจ้งงาน
 • ควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุสิ้นเปลือง ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ ทรัพย์สิน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมทั้งเข้าร่วมตรวจสอบทรัพย์สินประจำเดือน
 • ร่วมประชุมประจำเดือน Outsource หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงคุณภาพและบริการ พร้อมประเมินผล
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • หากมีประสบการณ์ในการบริหาร Outsource แม่บ้าน รปภ คนสวน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
สวัสดิการ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • ทำงานจากที่บ้าน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
คุณสมบัติ
ประสบการณ์: ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สถานที่ทำงาน
สัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ ถนน ราชพฤกษ์ ตำบล บางพลับ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย