งานทั้งหมด Reception ประจำศูนย์การค้า
Reception ประจำศูนย์การค้า
พนักงานต้อนรับ, ต้อนรับลูกค้า
|
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1 อัตรา
พนักงานปฏิบัติการ
|
งานประจำ
วันที่โพสต์ : 7 มิ.ย. 2567
|
รายได้ต่อเดือน
TH, กรุงเทพมหานคร, เขตบางกะปิ, แขวงคลองจั่น
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ
 • ทำงาน 1 เดือน มีวันหยุด 6 วัน (รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้ว)
 • ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • แนะนำข้อมูลของร้านค้าต่างๆที่ลูกค้าให้ความสนใจ
 • ตอบข้อซักถามและรายละเอียดให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ
 • ดูแล จัดทำ แนะนำสิทธิประโยชน์ บัตรสมาชิกของโครงการ
 • ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของศูนย์การค้าให้ร้านค้า และลูกค้าได้รับทราบ
 • รับแจ้งเหตุต่างๆและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตอบกลับลูกค้าเมื่อดำเนินการเสร็จหรือแจ้งความคืบหน้า
ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
สวัสดิการ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
คุณสมบัติ
เพศ: ไม่ระบุ
ประสบการณ์: ไม่เกิน 5 ปี
การศึกษา: ปวช.ขึ้นไป
อายุ: 20 - 30 ปี
ภาษาที่ต้องการ
- ไทย  ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
สถานที่ทำงาน
CDC _ เลียบทางด่วน, Khlong Chan, Bang Kapi District, Bangkok, Thailand