ธุรการ, ธุรการ การจัดการทั่วไป
|
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1 อัตรา
พนักงานปฏิบัติการ
|
งานประจำ
วันที่โพสต์ : 6 พ.ย. 2566
|
รายได้ต่อเดือน
TH, กรุงเทพมหานคร, เขตบางกะปิ, แขวง คลองจั่น
รายละเอียดงาน และ หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับเรื่องและติดต่อประสานงานกับลูกค้า หน่วยงานต่างๆในเรื่องการนัดหมาย การติดตามเอกสารต่างๆ
 • ประสานงาน, ออกเอกสารใบสั่งซื้อ (PR/PO) และติดตามเอกสารการเงินต่างๆ
 • ตรวจสอบบิลหรือเอกสารการซื้อและคีย์ข้อมูลเพื่อทำรายงานการซื้อรายสัปดาห์
 • ประสานงานและร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายอาคาร ฯลฯ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน
ประเภทรายได้: รายได้ต่อเดือน
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • เงินโบนัสตามผลงาน
สวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
คุณสมบัติ
เพศ: ไม่ระบุ
ประสบการณ์: 1 - 7 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ: 23 - 35 ปี
ภาษาที่ต้องการ
- ไทย  ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน
- อังกฤษ  ฟัง, อ่าน, เขียน
สถานที่ทำงาน
888 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย